Rodzaje licencji

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od rodzaju produktu.

 • Single User - licencja komercyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny.
 • University Licence - licencja edukacyjna przeznaczona dla uczelni wyższych. W momencie zamówienia użytkownik może zdecydować jaki rodzaj licencji ma być przedmiotem zakupu. W takiej samej cenie dostępne jest jedno stanowisko trzech rodzajów licencji:
  • licencja Single User - przeznaczona do instalacji na jednym stanowisku,
  • licencja Multi-Use – jeden numer licencji (product key) z możliwością instalacji na danej liczbie stanowisk (min. 5),
  • licencja Concurrent-Use – licencja sieciowa, dopuszczająca instalację oprogramowania na dowolnej ilości komputerów w sieci, przy jednoczesnym użytkowaniu maksymalnie przez tyle osób na ile została wykupiona.
  Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny. Nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, a jedynie w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych.
 • Concurrent-Use - sieciowa licencja komercyjna przeznaczona dla użytku w sieci. Program może zostać zainstalowany na dowolnej ilości komputerów znajdujących się w sieci, jednak w danej chwili wykorzystywany może być na tylu stanowiskach na ile został zakupiony. Przydział licencji odbywa się za pomocą osobnego programu, tak zwanego Managera Licencji.